...

Wykonujemy adaptacje gotowych projektów, inwentaryzacje oraz zmiany sposobu użytkowania.

Adaptacja projektu

Zmiana sposobu użytkowania

Inwentaryzacja

Adaptacja projektu

Zajmujemy się kompleksowo projektem adaptacji wraz z projektami branżowymi (przyłącza zewnętrzne) wód-kan, prąd, gaz:

 • Adaptacja gotowego projektu bez żadnych zmian przy prostych warunkach gruntowych
 • Adaptacja gotowego projektu bez zmian istotnych tj. niewpływających na konstrukcję budynku
  W skład tych dwóch powyższych opcji wchodzi:
 • Sprawdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub warunkami zabudowy
 • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem przyłączy zewnętrznych mediów (prąd, wód-kan, gaz)
 • Wykonanie charakterystyki energetycznej
 • Aktualizacja pod warunki lokalowe opisu projektu
 • Wydruk 4 kopii kompletnego projektu z elementami j.w (są to wszystkie elementy do uzyskania pozwolenia na budowę)
 • Adaptacja projektu wraz ze zmianami długości domu lub innymi zmianami konstrukcyjnymi budynku
  W skład oferty wchodzi:
 • wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,
 • projektu zagospodarowania terenu,
 • obliczenia i opis konstrukcji, charakterystyka energetyczna,
 • projekty branżowe (projekt wod-kan, projekt elektryki, wentylacji, projekt c.o.)

Do adaptacji projektu zawierającego istotne zmiany konieczne jest dostarczenie zgody właściciela projektu na daną/dane zmiany.

Zmiana sposobu użytkowania

Zajmujemy się kompleksowo wnioskiem, w skład którego wchodzi:

 • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 • Zwięzły opis techniczny,
 • Wykazanie zgodności MPZP z zamierzoną zmianą sposobu użytkowania budynku lub dołączenie do wniosku warunków zabudowy
 • Rysunki i szkice niezbędne do wskazania w budynku zamierzonej zmiany sposobu użytkowania
 • opinia rzeczoznawcy ds. Sanitarno- epidemiologicznych

Opcjonalnie:

 • ekspertyza techniczna budynku
 • opinia rzeczoznawcy ppoż

Inwentaryzacja nieruchomości

Wizja lokalna architekta, obmiar lokalu wraz z zaznaczeniem istniejących instalacji, niezbędny do wykonania poprawnej dokumentacji wykonawczej wraz z opinią konstruktorką

Verified by MonsterInsights
BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.