...

Kompleksowo zajmujemy się tworzeniem wielobranżowych projektów architektoniczno- budowlanych do uzyskania przez klientów pozwolenia na budowę.

Oferta obejmuje:

– Projekt Architektoniczno – Budowlany – indywidualny projekt wykonany na podstawie wytycznych klienta

– Projekty techniczne (branżowe), projekt konstrukcji w tym: projekt instalacji elektrycznej projekt instalacji wod-kan projekt instalacji c.o projekt instalacji wentylacji

– Projekt zagospodarowania terenu

– Charakterystyka energetyczna 

OPCJONALNIE: 

– Analiza zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy

– Możliwość sporządzenia wniosku o wydanie warunków zabudowy dla nieruchomości


Verified by MonsterInsights
BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.