Oferta

  • dwie koncepcje aranżacji wnętrza
  • schemat układu funkcjonalnego
  • rzuty projektowanego pomieszczenia z wymiarami
  • widoki ścian
  • model 3d
  • wizualizacje
  • zestawienie materiałów użytych w projektowanym wnętrzu

Poszerzenie oferty:

  • wykonanie kosztorysu materiałów użytych w projektowanym wnętrzu
  • wykonanie kolejnych koncepcji aranżacji wnętrza
  • nadzór wykonawczy

Każdy projekt wyceniany jest na podstawie metrażu oraz charakteru projektowanej przestrzeni.

Inna wycena dotyczy projektowanego wnętrza prywatnego, inna komercyjnego oraz łazienek.

Termin wykonania uzgadniany jest indywidualnie do każdego projektu i metrażu projektowanego wnętrza.

Verified by MonsterInsights