...
Posted

Adaptacja projektu domu – kto ją robi i ile to kosztuje?

Kupiliście gotowy projekt domu i chcielibyście go przenieść na posiadaną już działkę? Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czym jest adaptacja projektu domu, kto się jej podejmuje i jaki jest kosz adaptacji projektu do działki, to nasz wpis świetnie uzupełni tę wiedzę i pozwoli Wam jeszcze lepiej przygotować się do budowy lub przebudowy domu.

 

Co to jest adaptacja projektu domu?

Zanim przejdziemy do omawiania składowych projektu adaptacji domu jednorodzinnego, potrzebujemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest adaptacja? Przede wszystkim jest to dostosowanie projektu domu jednorodzinnego lub gotowego projektu, do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka – z uwzględnieniem strefy wiatrowej, śniegowej oraz ułożenia względem stron świata. Architekt adaptujący musi wziąć pod uwagę dojazd do działki, przyłącza oraz pasy zieleni. Może być też rozumiana szerzej, jako adaptacja budynku lub obiektu budowlanego, która polega przebudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu przy zachowaniu jego struktury. Może też prowadzić do przystosowania budynku do innego użytku niż obecnie. Każdy gotowy projekt domu należy zaadaptować do działki, na której chcemy go wybudować. Jest to proces niezbędny do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Kto ją przeprowadza? Przeprowadza architekt z uprawnieniami.

willa nad jeziorem

Na czym polega adaptacja projektu domu?

Adaptacji projektu dokonuje architekt adaptujący, który może pomóc w formalnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Do wniosku musi być dołączony wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, przyłącza mediów i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz opinia geotechniczna.

Zatem z czego składa się projekt adaptacyjny?

Projekt adaptacyjny zawiera:

– dostosowanie gotowego projektu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
– dostosowanie projektu do warunków gruntowych i stref obciążeń konstrukcyjnych (dobór odpowiednich fundamentów i ich izolację do panujących warunków gruntowych, wydzielenie stref wiatrowych, dopasowanie instalacji i przyłączy wewnętrznych);
– projekt zagospodarowania działki (naniesiony na mapę geodezyjną projektowany budynek z uwzględnieniem wszelkich wymaganych odległości, umieszcza tam elementy np. wjazd na działkę, kosze na śmieci, szambo lub oczyszczalnię ścieków;
– opinie, pozwolenia, uzgodnienia, oświadczenia od właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw wody, ciepła, energii, gazu, odbioru ścieków) oraz inne dokumenty wymagane przez właściwe urzędy;
– przejęcie przez osobę adaptującą funkcji projektanta budynku.

Katalog zmian w projekcie adaptacji domu jest zamknięty bowiem każdy projekt budowli jest objęty prawem autorskim architekta.

Ile kosztuje adaptacja projektu domu jednorodzinnego?

Jeżeli chcesz dostosować projekt do swoich potrzeb, możliwości finansowych, powierzchni działki, to musisz się liczyć z wydatkiem wynoszącym nawet kilkanaście tysięcy złotych. Dlaczego aż tyle? W skład cennika adaptacji projektu wchodzi samo przygotowanie zmian, naniesienie ich na gotowy projekt ale też opłata za opracowanie map geodezyjnych. O ile druga część to kwota raczej ściśle określona, mieszcząca się w granicach od 1000 do 2000 zł, tak pierwsza część kwoty ma większą rozbieżność cen. Koszt adaptacji projektu może oscylować od 5000 złotych do 7500 zł przy niewielkich zmianach, aż do kilkunastu tysięcy, w zależności od zaawansowania zmian oraz regionu, w którym się go realizuje. Z jaką datą realizacji trzeba się liczyć? Adaptacja, w zależności od zmian jakich chcemy dokonać w projekcie, może trwać ok 4 tygodni do 90 dni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights
BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.